Privacy policy

Maart, 2021

Verzamelde gegevens en gebruiksdoelen

1848.nl slaat uw volledige naam, organisatie, emailadres, telefoonnummer, de naam van uw dossier(s) en de bijbehorende zoektermen t.b.v. van het:

  • versturen van alerts zodra een nieuw document aan uw dossier(s) toegevoegd wordt
  • versturen van de 1848 Factsheet en ander 1848 nieuws
  • opnemen van contact met u na afloop van de proefperiode

Verder wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om bezoekersaantallen bij te houden. Daarvoor wordt er ook een cookie geplaatst. Uw IP-adres wordt echter geanonimiseerd waardoor de gegevens niet tot u terug zijn te leiden.

Ontvangers van de gegevens

1848.nl deelt uw emailadres met Mailgun en Mailchimp t.b.v. van het versturen van de eerder genoemde alerts en communicatie.

Hiernaast kunnen uw gegevens, met uitzondering van de naam van uw dossier(s) en de bijbehorende zoektermen, met 1848 Strategie gedeeld worden t.b.v. acquisitie. 1848 Strategie is een zusterorganisatie van 1848.nl gespecialiseerd in lobbyen en belangenbehartiging.

Bewaartermijn

1848.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk: gedeactiveerde accounts worden binnen 30 dagen verwijderd.

Rechten

Stuur een mail naar info@1848.nl om:

  • een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien
  • een verzoek in te dienen om uw gegevens aan te laten passen
  • een verzoek in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen
  • een export van uw gegevens aan te vragen
  • een bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij 1848.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen afhandelen.